inner banner

Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru

Mae ein Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru wedi cael eu creu'n benodol i'ch helpu i oresgyn pob math o argyfyngau: ar ôl gwasanaethu eich gwlad, weithiau mae'r rhan anoddaf yn aros amdanoch pan fyddwch yn dychwelyd gartref. Byddwn yn eich helpu i feithrin y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch i symud i mewn i'ch llety eich hun, i fyd waith neu hyfforddiant.

Os ydych wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y DU ac rydych yn ddigartref, neu rydych yn pryderu y gallech fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, a'ch bod angen cymorth (efallai oherwydd iselder, Anhwylder Straen Wedi Trawma, salwch, diweithdra, rhwyg yn y teulu, neu debyg), yna efallai y gallwn eich helpu.

Pan fyddwch yn symud i mewn i un o'n Cartrefi i Gyn-filwyr, byddwch yn dod yn rhan o'n rhwydwaith cymorth cymunedol, y gallwch droi ato bob amser am gyngor ynglŷn â'r dyfodol.

Personal Stories

Colin has turned his life around with our help, find out more.

Find a home

Care & Support Map - Find a Home Near You

×
Your Privacy

Hello, we wanted to let you know that our website uses cookies so that we can understand the pages that our visitors find most relevant.  To find out more, please read our privacy policy and cookies policy, or get in touch. 

Find out more