inner banner

Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru

Mae ein Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru wedi cael eu creu'n benodol i'ch helpu i oresgyn pob math o argyfyngau: ar ôl gwasanaethu eich gwlad, weithiau mae'r rhan anoddaf yn aros amdanoch pan fyddwch yn dychwelyd gartref. Byddwn yn eich helpu i feithrin y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch i symud i mewn i'ch llety eich hun, i fyd waith neu hyfforddiant.

Os ydych wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y DU ac rydych yn ddigartref, neu rydych yn pryderu y gallech fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, a'ch bod angen cymorth (efallai oherwydd iselder, Anhwylder Straen Wedi Trawma, salwch, diweithdra, rhwyg yn y teulu, neu debyg), yna efallai y gallwn eich helpu.

Pan fyddwch yn symud i mewn i un o'n Cartrefi i Gyn-filwyr, byddwch yn dod yn rhan o'n rhwydwaith cymorth cymunedol, y gallwch droi ato bob amser am gyngor ynglŷn â'r dyfodol.

Personal Stories

Colin has turned his life around with our help, find out more.

Find a home

Care & Support Map - Find a Home Near You

×