Cartrefi I Gyn-filwyr Cymru: Agoriad 2014

Ym mis Tachwedd 2013, cyhoeddodd y Canghellor George Osborne fod £976,269 wedi'i ddyfarnu i ni gan gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog (Libor). Mae'r arian a ddosbarthwyd drwy'r gronfa hon yn deillio o'r £35miliwn o ddirwyon a godwyd ar sawl banc mawr am eu bod wedi ceisio cam-bennu cyfradd LIBOR.

Nod Cronfa Libor yw cefnogi dwy egwyddor allweddol Cyfamod y Lluoedd Arfog, sef na ddylai Cymuned y Lluoedd Arfog wynebu anfantais o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus a masnachol, ac y byddai'n briodol rhoi ystyriaeth arbennig mewn rhai achosion, yn enwedig i'r rheini sydd wedi rhoi'r mwyaf, megis y rhai sydd wedi'u hanafu neu sydd mewn profedigaeth.

Byddwn yn defnyddio'r arian hwn i ddarparu cartrefi i gyn-filwyr digartref yng Nghymru, a thrwy weithio â'r Ffatri Pabi, yn cynnig cymorth iddynt gyda chyflogadwyedd.

Byddwn yn ehangu ein rhaglen Cartrefi i Gyn-filwyr i dair ardal benodol yng Nghymru: Pontypridd a Chaerdydd, Caerfyrddin ac Abertawe, a Gogledd Cymru.

Caiff cyfanswm o 72 o leoedd gwely eu creu mewn 15 o dai ar wahân. Disgwylir i'r tŷ cyntaf agor ym Mhontypridd yn y Gwanwyn 2014. 

Pwyswch chwarae isod i wrando ar ein Cyfarwyddwr yr Ymgyrch, Geoffrey Willis, yn trafod cyllid Libor ar y sioe Jeremy Vine (30/12/13).

 To view this page in English, please click here.

×